Vĩnh biệt tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

 

Ông sớm là Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nhưng nhờ tinh thần yêu nước và trí tuệ, ông đã giữ được tinh thần độc lập và yêu tự do của người Việt Nam. Ông đã không bị quyền lực tha hóa, chấp nhận đối mặt với nhiều hiểm nguy và cả sự cám dổ để bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn lảnh thổ của Việt Nam.

Ông mãi mãi để lại một tấm gương trong sáng về lòng yêu nước và khí phách của một người làm tướng.

Đất Thanh hóa tự hào đã sinh ra tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Kinhtebien online