Vĩnh biệt Alan Phan

Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh liên miên vì vậy trí tuệ trên thương trường còn khá xa lạ. Nếu “Tam quốc chí” là trí tuệ trên chiến trường, thì các bài viết của “Alan Phan” là khởi sắc hình thành trí tuệ người Việt trên thương trường hội nhập quốc tế. Đời người ai cũng phải ra đi. Nhưng rất ít người thật sự lao động nghiêm túc với nghề mình đã chọn như Alan Phan. Sự thành công của Alan Phan không chỉ tìm đủ tiền cho chính mình và gia đình để sống mà là trí tuệ thiên biến vạn hóa của anh trong những tình huống kinh doanh khác nhau. Đó là tài sản lớn mà anh để lại cho hậu thế.
Vĩnh biệt anh, chúng ta hảy dành thời gian nghiên cứu sâu hơn hiện tượng Alan Phan.
Xin chân thành chia buồn đến chị Alan Phan và các cháu.
KS Doãn Mạnh Dũng