Alan Phan và thị trường Trung Quốc

Với loài người, xã hội Trung Quốc là một xã hội độc hại. Ông cha ta có câu “Làm tớ thằng khôn hơn là làm thầy thằng dại”. Nhưng có lẽ đắng cay hơn, lại làm … Việt Nam vì chọn con đường đồng hành với Trung Quốc nên nền kinh tế ngày càng lạc hậu, xã hội tan hoang với chuyện mua bán quyền lực và tham nhũng. Xưa lao động các nước Đông Nam Á đến làm thuê tại Sài Gòn- Hòn ngọc Viển Đông. Nay thì người Sài Gòn phải sang các nước từ Đông Nam Á đến Hàn Quốc làm nông dân hay oshin.
Chuyện này nói ra ai cũng biết, nhưng khó tìm người biết xấu hổ !
Alan Phan ra đi nhưng trái tim đau đớn rỉ máu của ông vì một xã hội Việt Nam lạc hậu, ích kỷ đã làm thức tỉnh lòng tự trọng của những người yêu nước Việt Nam.
Chưa gặp và cũng chưa liên lạc với ông lần nào nhưng tôi luôn luôn kính trọng tấm lòng, tài năng và những sự thật mà ông đã phơi bày .
KS Doãn Mạnh Dũng