Vĩnh biệt bà Thatcher

Vĩnh biệt bà Thatcher
 
 
Để hiểu công lao của bà Thatcher, chúng ta nên biết cán cân thương mại nước Anh từ 1953 đến 1981.
 
Xin trích trong tài liệu viết phản biện “Phân bổ sa bồi hiện tại và tương lai trong vịnh Dung Quất – 9/11/1997 ” như sau :  
Năm 1977 xuất cao hơn nhập 7362 triệu Bảng vì trong năm này IMF thử nghiệm trên nền kinh tế Anh.
Năm 1978 cán cân thương mại – 1126 triệu Bảng. Nhưng từ 1979 trở đi cán cân thương mại luôn luôn dương. 
 
Cán cân thương mại của Anh từ 1953 đến 1981.
 
 
Một nước giàu như nước Anh mà còn phải sử dụng ga và dầu cho sự phát triển đất nước.
 
Ks Doãn Mạnh Dũng