VTV1 đưa hình vẽ sai về chiều quay của áp thấp ở nước Mỹ !

Trên VTV1 , dự báo thời tiết thế giới lúc 22h18 ‘ ngày thứ sáu 3/10/2014 đưa tin về thời tiết nước Mỹ. Trên màn hình, vẽ những vòng xóay áp thấp nhưng có chiều quay theo chiều kim đồng hồ. Như vậy là sai.Tòan bộ bắc bán cầu, mọi xóay áp thấp hay bão đều quay theo chiều ngược kim đồng hồ. Việt Nam hòa nhập với thế giới mà trí thức như vậy là không thể chấp nhận được. Mong tin này sẽ đến được với VTV1 để điều chỉnh lại.
KS Doãn Mạnh Dũng