Xin gửi đến Đại hội Đảng thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay cã thế giới giật mình vì thảm họa chiều 4/10 tại nhà máy sản xuất nhôm Ajka Timfoldgyar thuộc thị trấn Ajka, cách thủ đô Budapest chừng 164km về phía Tây Nam. Tính đến hôm qua, tổng cộng 1,1 triệu m3 bùn đỏ độc hại từ nhà máy này đã tràn ra một khu vực rộng tới 40 km2.

Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đang họp. Trong Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh  không ít trí thức cao cấp. Nhưng rất  tiếc  không thấy ai đưa sự  việc xây dựng Nhà máy  luyện nhôm Tân  Rai và Nhơn Cơ vào nghị trình. Mong rằng Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sự việc xây dựng Nhà máy luyện nhôm Tân Rai và Nhơn Cơ vì lợi ích lâu dài không chỉ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà cho cả nhân dân các tỉnh miền Đông Nam Bộ.