Bà Lê Thị Tuyết Mai 67 tuổi tự thiêu trước Hội trường Thống Nhất.

Bà Lê Thị Tuyết Mai để lại di ngôn:
“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân” .
Bà đã làm theo những tấm gương anh hùng liệt nữ. Những người yêu nước còn sống sẽ nhớ mãi tấm lòng và sự hy sinh cao thượng của bà.
Kính mong bà Lê Thị Tuyết Mai ra đi thanh thản.
Kinhtebien online