Cần kiện ngay hành động bành trướng của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Cần kiện ngay hành động bành trướng của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

1. Theo Hiệp Định Giơ-ne-vơ 1954 , Chính thể Việt Nam Cộng Hòa ( thể chế thừa kế hợp pháp của Quốc gia Việt Nam ) là chính thể quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc là nước tham gia ký Hiệp Định Giơ-ne-vơ năm 1954 nên việc Trung Quốc, Đài Loan đánh chiếm các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa trong năm 1956 và năm 1974 là vi phạm Hiệp ước quốc tế.

2. Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa chỉ thừa nhận lảnh hải của Trung Quốc là 12 hải lý.

3. Hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông được đẩy mạnh khi cả thế giới đang chống đại dịch Corona Vũ Hán vì vậy nhiều người trên thế giới nghi ngờ về hành vi của Trung Quốc trong việc che dấu sự thật về nguồn gốc, sự phát triển và phát tán vi rút Corona Vũ Hán. Sự tổn thất nhân mạng và tài chính quá lớn vì vi rút Corona Vũ Hán chắc chắn sẽ được loài người phán xử.

Những yếu tố trên rất thuận lợi cho Việt Nam tiến hành kiện ngay hành động bành trướng của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra Tòa Án quốc tế. Lợi ích của Việt Nam, lợi ích hàng hải của các nước trên thế giới qua Biển Đông và lợi ích của các nước trong khu vực Biển Đông cần được khẵng định rõ ràng bằng Tòa Án quốc tế để duy trì hòa bình  cho vùng Đông Nam Á.

KS Doãn Mạnh Dũng