Đặc khu kinh tế Việt Nam vì mục tiêu gì ?

Trong bối cảnh trên, việc hình thành các Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc chẵng khác giúp “Đường lưỡi bò “sử dụng đồng tiền và hợp pháp để chiếm các vùng bờ biển có nhiệm vụ ngăn cản sự bành trướng “Đường lưỡi bò “.
Lịch sử đã dạy người Việt Nam về ba đại họa cần tránh và theo thứ tự : thứ nhất là họa mất nước, thứ nhì là họa bị chia cắt, thứ ba là họa tham nhũng.

Ở Việt Nam đi đâu cũng thấy khẩu hiệu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Như vậy người Việt Nam đã có mục tiêu và giải pháp rõ ràng.
Để thực hiện khẩu hiệu trên nên :
Hảy phát động toàn dân bàn cách làm giàu. Những người đã làm giàu hảy công khai giới thiệu cách làm giàu của chính mình. Hảy khuyến khích các đại gia Việt Nam ở lại và đầu tư vào các vùng kinh tế ven biển.
Hảy phát động toàn dân thảo luận về dân chủ và hình thành một xã hội dân chủ như khẩu hiệu trên.
Hảy phát động toàn dân bàn về sự công bằng và hình thành sự công bằng trong xã hội Việt Nam.
Hảy phát động toàn dân bàn về sự văn minh và quy định cụ thể về sự văn minh trong xã hội Việt Nam.
KS Doãn Mạnh Dũng