So sánh Điện năng thủy triều của Trung Quốc và Việt Nam

So sánh Điện năng thủy triều của Trung Quốc và Việt Nam

 

 

Mô hình Nhà máy điện thủy triều của Trung Quốc với máy trục ngang và sử dụng cánh quạt nhận năng lượng.

Mô hình Nhà máy điện thủy triều của Trung Quốc- Trạng thái cánh quạt đang đổi chiều – cách quạt có giá đỡ và giá gắn song song với  trục quay , khi thủy triều đổi chiều thì giá đỡ xoay 180 độ.

 

Mô hình Nhà máy điện thủy triều của Việt Nam do KS Doãn Mạnh Dũng đề xuất : cánh quạt là trống quay,

(Bản tiếng Việt )

Tôi tin rằng giải pháp của Việt Nam do KS Doãn Mạnh Dũng đề xuất với phương pháp chuyển đổi năng lượng bằng “Trống quay” mang tên “Doan’s blade” sẽ tốt hơn vì đã triệt tiêu được lực cản do trọng lượng của cánh quạt gây ra và có thể lấy hết năng lượng theo độ sâu của dòng chảy.
Hy vọng thương hiệu Việt Nam với bản quyền “Trống quay- Doan blade” được tôn trọng.
KS Doãn Mạnh Dũng