Chúc mừng GS.Ngô Bảo Châu

Thành công của GS.Ngô Bảo Châu đánh giá một mốc mới sự tiến bộ của loài người trong Tóan học, trong sự chinh phục thiên nhiên của loài người.

GS.Ngô Bảo Châu mang dòng máu Việt Nam, nên thành công của GS.Ngô Bảo Châu giúp người Việt Nam tự tin hơn ở chính mình. Chúng ta hòan tòan có thể  làm việc và hưởng thụ bình đẳng như  các dân tộc khác trên thế giới.

Tiếc thay , cả dân tộc Việt Nam sau 35 năm chiến tranh , người dân không được sống trong mong ước. Mong rằng Việt Nam sẽ có nhiều Ngô Bảo Châu và họ sẽ về nước để giúp quản trị lại một đất nước đang  phải gánh nặng  quá nhiều dự án hoang tưởng như  Vinashin,như Bô Xít ở Tây Nguyên…

Một lần nữa, kinhtebien online chúc GS. Ngô Bảo Châu và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc  và đạt nhiều thành công hơn nữa.

Kinhtebien online