Cải cách dân chủ là cách cứu vãn tâm hồn của những người có quyền lực

Thực chất  ngành hàng hải là của các quan chức cao cấp trong ngành, họ gắn với nhau  trong cùng  lợi ích nhóm. Suy nghỉ  sâu hơn cũng thương  họ . Vì họ  muốn giữ được chức quyền thì  buộc phải có nguồn thu nuôi cấp trên.

            Hôm nay ngành hàng hải Việt Nam có Vinashin , đó là nhân quả không tránh được của các chiến lược kinh doanh  vì lợi ích nhóm , bất chấp mọi tổn thất của cả ngành và cả đất nước.

             Nguyên nhân sâu xa  là những người trong ngành hàng hải không có quyền chọn lựa những người có tài có đức  để phục vụ ngành ..

            Ông P – nguyên Thứ trưởng, cả đời phụ trách tổ chức của ngành Giao thông vận tải. Mọi sự đề bạt và kỹ luật cán bộ trong ngành thuộc quyền sinh, sát của ông . Sau khi về hưu viết thơ có câu :

               “Phẩm hàm nào cũng thấp hèn như nhau…”

Một cơ chế mà con người sống bằng tiền đút lót, mua quan bán chức không chỉ bị dân chúng nhớ mãi và căm ghét mà ngay chính họ cuối đời cũng xấu hổ với cuộc đời giá áo túi cơm của mình.

     Hảy đọc bài thơ của  một nhà  “tuyên giáo” , phụ trách tờ báo lớn thứ hai của Đảng cộng sản   khi sắp về hưu :

                      Chẵng mong

Bốc gio lên trát mặt mình,

Chữ nhân

Chữ nghĩa

Chữ tình

Thế thôi

Sự đời vốn bạc như vôi

Ngẫn ngơ

Nhìn lá nho rơi …

Đắng lòng

Chẵng trông chẵng đợi

 chẵng  mong

Đời người

Thế cũng

Là xong

Nợ nần

                    Dương Trọng Dật  -Báo SGGP 17/2/2008 – Trang 3 ”

       Đời người chỉ có một lần , tại sao con người  phải sống phí phạm  như vậy ư ? Đồng tiền không thể làm tâm hồn con người hạnh phúc nhất là đồng tiền thu được bằng  lao động giã dối, lừa bịp, bằng cách bẽ cong ngòi bút của chính mình. Có lẽ sự cải cách dân chủ cho  đất nước trước hết là cách cứu vãn chính những người có quyền lực.Họ không có lối thoát về tâm hồn mặc dầu thừa mứa về vật chất.

KS Doãn Mạnh Dũng