Bài học ở đảo Tri Tôn

Đảo Tri Tôn nằm giữa các đảo trong quần đảo Hoàng Sa. Sau 30/4/1975, khi lực lượng Cộng Hòa Miền nam sụp đổ, đảo Tri Tôn không ai quản lý. Có cán bộ hải quân Việt Nam đề xuất đưa người ra tiếp quản nhưng không ai quan tâm. Nếu Việt Nam chiếm được đảo Tri Tôn thì hôm nay thuận lợi nhiều trong đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa. Đến năm 1977 thì Trung Quốc đưa quân ra tiếp quản đảo Tri Tôn.

Sự kiện trên cho chúng ta bài học lịch sữ rằng : trong bất cứ hòan cảnh nào cũng phải đặt lợi ích dân tộc lên trên các lợi ích khác.Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.Mọi sự sơ suất có thể dẩn đến cả 1000 năm bắc thuộc một lần nữa. Hành động của một bà Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh ngăn cản ông Hoàng Việt đi Mỹ trình với thế giới về những hành động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông làm chúng ta dể hiểu hơn ,vì sao hiện nay có một tầng lớp quan chức gọi là có tri thức tuy đang sống mà đã chết trong lòng dân.Xin thắp một nén nhan tiển sống bà và cả những ai quên nghĩa vụ thiêng liêng của mình với các thế hệ cha ông đã mang gươm đi mở cỏi, vừa đi vừa nhớ da diết đất Thăng Long.

KS Doãn Mạnh Dũng

Ghi chú thêm ngày 4/5/2011:

Câu chuyện  “bỏ quên đảo Tri Tôn” do ông Thiếu tướng Lê Kế Lâm kể lại.Vì đây là một sự kiện quan trọng với biển đảo của đất nước, nên tôi ghi chép và công bố trên mạng.Mong rằng sau này , ai đó có cơ hội  sẽ thẩm định lại, để xác định sự thật.