Chúc mừng xuân Canh Tý

Chúc mừng xuân Canh Tý

 

2- Để chọn người tài tham gia xây dựng đất nước, người đó trước hết phải là người lương thiện. Người lương thiện là người trao đổi lao động của mình với cộng đồng một cách công khai và minh bạch. Khi người lương thiện biết giúp đở người khác thì gọi là người tử tế. Khi người tử tế dám hy sinh tài sản hay tính mạng của mình để giúp cộng đồng vượt qua khó khăn,nguy hiểm thì gọi là người anh hùng. Mô hình tiến hóa đến sự văn minh của con người được mô tả theo sơ đồ sau :

 

3- Để không hối tiếc cuộc đời của chính mình, “Tam giác khai trí” có thể hữu ích cho bạn :

Cạnh đáy là đối diện với chính mình : Vượt qua chính mình để có sức khỏe, trí tuệ và kỹ năng, từ đó có thể làm người lương thiện.
Cạnh trái,là đối diện  với người khác : Tình yêu thương  và sự khoan dung
Cạnh phải là đối diện với môi trường : Ổn định và Bền vững

Tác giả tin rằng, với Tam giác khai trí, chúng ta tự tin sẽ giúp chính mình, con em mình một hướng đi lành mạnh giúp xã hội Việt Nam hướng đến nền văn minh.

 

 

KS Doãn Mạnh Dũng