Chúng tôi chờ khí phách của những người cộng sản!

             Chúng tôi hy vọng với tinh thần chiến đấu của những cộng sản chân chính, các đại biểu đại hội  Đảng XI cần thẳng thắn tìm ra nguyên nhân những sai lầm trên và từ đó mới có thể đưa ra giải pháp khắc phục.

            Giải pháp khắc phục tối ưu là thế hệ chúng ta phải đưa ra một bản Hiến pháp và Luật pháp  không phụ thuộc vào sự có mặt của những người sọan ra nó ,tự nó  là bộ lọc chọn được những người có tài có đức ra lảnh đạo đất nước, tự nó loại được những kẻ cơ hội làm giàu bằng quyền lực hoặc gắn với quyền lực.Có như vậy chúng ta mới xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng như Lý Tử Trọng, Hoàng Văn Thụ , Võ Thị Sáu , Nguyễn Thị Lợi…và  hòan thành nghĩa vụ của thế hệ hôm nay với tổ tiên và cả cho con cháu mai sau.

                    Chúng tôi chờ  khí phách của những người cộng sản Việt Nam hôm nay !