Cảng chuyên dùng Quỳnh Lập ,Quỳnh Lưu, Nghệ An

Cảng chuyên dùng Quỳnh Lập ,Quỳnh Lưu, Nghệ An

 

Sơ đồ cảng Quỳnh Lập:

Các cơn bão mới đây năm 2009 đã bộc lộ rõ ràng chúng ta thiếu các cảng an tòan cho tàu thuyền đánh cá và thương mại. Trong cơn bão số 9 có 19 tàu mắc cạn ở bãi biển miền Trung. Trong vịnh Đà Nẳng có 8 tàu bị bão đẩy vào cạn . Vì vậy để phát triển kinh tế biển bền vững, trước hết chúng ta cần xác định các tiềm năng xây dựng cảng biển ở miền Trung. Các cảng biển cần đáp ứng các mục tiêu sau : nhập khẩu các nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm, căn cứ hậu cần nghề cá, căn cứ tránh bão cho tàu thuyền. Trước mắt chúng ta không thể có đủ nguồn tài chính để xây dựng  nhiều  cảng  nhưng khi có điều kiện thì phải tiến hành ngay vì đó là cơ sở để bảo vệ tính mạng và tài sản không chỉ cho thế hệ hôm nay và cả mai sau. Với tinh thần trên tôi đã đưa ra mô hình cảng  Quỳnh Lập , Quỳnh Lưu ,Nghệ An. Tôi nghĩ rằng , cảng  Quỳnh Lập nhiều khả năng trở thành một cảng chuyên dụng với khu chế xuất nhận nguyên liệu từ nơi khác về để chế biến xuất đi.

Mô hình cảng Quỳnh Lập  như sau :

Diện tích vùng nước cảng  khoãng  1.200ha .Đê chắn sóng và sa bồi dài : 6500m.

Độ dài tuyến cầu tàu : 6800 m, độ sâu 11,5 m ( cốt luồng  9 m, thủy triều 2,5m) .

Với  mô hình trên  cảng Quỳnh Lập có độ  sâu  tương đương cảng Sài Gòn và tiếp nhận tàu : 30.000 tấn.

Vùng đất liền có thể hình thành khu chế xuất với các sản phẩm cao cấp và không tác hại đến môi trường

KS Doãn Mạnh Dũng