Để giải quyết lâu dài bờ biển Hội An

Để giải quyết lâu dài bờ biển Hội An

 

 

Với mục tiêu vừa bảo vệ bờ biển để ổn định các khu du lịch ven biển, vừa phát triển đội tàu đánh cá biển xa và hình thành nơi trú ngụ cho tàu thuyền thương mại khi đi dọc bờ biển miền Trung mà gặp bão thì nên xem xét chiến lược xây dựng các hệ thống đê biển ở miền Trung tương tự nhu mô hình sau dành cho vùng bờ biển Hội An :

Tuyến đê biển Hội An 

Tuyến đê tại Hội An dài 19.2 km có độ sâu trung bình 24 m. Điểm đầu từ cực Đông –Nam đảo Sơn trà , điểm cuối là cực Bắc Hòn La – xã Tân Hiệp. Các điểm sát đảo Sơn trà và Hòn La thì có độ sâu đến 27m. Nếu mỗi năm xây dựng được 1 km thì hoàn thành trong 20 năm. Xây đê theo giải pháp bằng thùng bê tông đúc sẳn, thả nổi trên nước , kéo đến vị trí để dánh chìm rồi đổ cát biển vào thùng. Để đúc thùng bê tông cần cát, đá, sắt, xi măng, đó là những nguyên liệu có nhiều và rẽ tại miền Trung – Việt Nam.
Hệ thống đê như trên tạo ra vùng nước cho siêu cảng biển thương mại và căn cứ hải quân cực lớn để đón mọi loại tàu quân sự nhằm bảo vệ bờ biển miền Trung – Việt Nam.

Mô hình đê biển như trên sẽ chấm dứt sự xói lỡ bờ biển Hội An, bãi tắm biển trở nên an toàn vì đã chặn dòng hải lưu là nguyên nhân chính trong đuối nước. Mô hình đê biển như trên sẽ tạo ra hệ thống cảng cá, cảng thương mại siêu lớn cho Đà Nẵng và Quảng Nam.

Ks Doãn Mạnh Dũng