Khởi nghiệp và lời khuyên ngớ ngẩn !

Trong bối cảnh đó, báo Giáo dục có kể chuyện   một vị được gọi là nhà giáo nhân dân, đại biểu Quốc hội và nhiều danh hiệu cao sang khác … đến trường Trung học và đã khuyên học sinh :

– Sống khỏe, chết nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc !

Nghe những lời khuyên trên, tôi thật sự lo lắng nếu thế hệ trẻ tiếp nhận lời khuyên ngớ ngẩn đó. Nó đi ngược lại xã hội Việt Nam đang cần ý chí mạnh mẽ khởi nghiệp của từng cá nhân và trào lưu cả dân tộc cùng khởi nghiệp. Thời bao cấp, con người chỉ cần đủ sống để thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. Nhưng từ 1975 đến nay đã gần nữa thế kỹ, người Việt Nam không chỉ khát vọng có cuộc sống ổn định, đầy đủ hơn mà còn mong rằng đất nước nầy hùng cường để đủ sức bảo vệ chủ quyền lảnh thổ. Muốn vậy, các doanh nghiệp Việt Nam phải nhiều và lớn mạnh. Để có một doanh nghiệp lớn, con người cần có ý chí kinh doanh, biết học tập, biết tiết kiệm và có khát vọng để lại cho con cháu những cơ sở kinh doanh hiện đại với thương hiệu uy tín.
Tôi kể về lời khuyên trên với một vị Giáo sư. Nghe xong, vị Giáo sư nói :

-Đó là lời tự răn mình phải biết giữ trong sạch của một vị lảnh đạo Đảng và Nhà nước ở Trung Quốc, khi đất nước họ mở cửa!

Nhà giáo trên là nhà khoa học lớn tuổi và đang nói chuyện với thế hệ trẻ. Nên lời khuyên dành cho giới trẻ phải khác với lời khuyên dành cho những người đồng nghiệp ở Quốc hội và đồng niên.
Tôi chợt nhớ tới lời của Lổ Tấn từng mô tả sự hình thành các con đường trên trái đất này. Phải chăng họ chẵng có lý luận gì nào khác , ngoài cách đi theo vết chân đã có trước như giáo sư Ngô Bảo Châu từng chỉ rõ !
Báo Vietnamnet đang mở trang thảo luận tìm triết lý để Việt Nam hùng cường. Lời khuyên  ngớ ngẩn của nhà giáo trên không thể giúp Việt Nam hùng cường mà chỉ giúp thế hệ trẻ chọn sự hưởng thụ và ích kỹ hơn !
KS Doãn Mạnh Dũng