Ghi lại trên bia đá Văn Miếu Trấn Biên

Dù mấy chả có xây dựng kiểu gì thì hố bùn đỏ cứ ngày càng lớn.Rồi một ngày nào đó tất yếu sẽ đến.Có thể do thiên tai, có thể cái thằng khùng mắc dịch nào đó- nó phá thì bà con mình chắc chắn là tiêu.Các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều ăn nước dòng Đồng Nai thì lấy đường nào mà sống !

Hôm họp các đại biểu  của đất Sài Gòn xưa, chờ mãi không thấy ai lên tiếng chuyện hai cái Nhà máy đó. Rồi hôm nay  20/10/2010,  Quốc Hội họp. Nghe cái giọng Nam Bộ trình với Quốc Hội nguyện vọng của dân.Ngồi chờ mãi cũng không thấy nhắc một lần đến hai cái Nhà máy sản xuất bùn đỏ trên thượng nguồn sông Đồng Nai.

Thôi hết hy vọng rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi cách là về Văn Miếu Trấn Biên ghi rõ vào bia đá :

“ Năm Canh Dần ,2010, mấy quan  có quyền nhưng vì cái ăn, cái mặc của bản thân ,gia đình và dòng họ, nên đã im lặng chấp nhận cho việc sản xuất bùn đỏ trên đầu nguồn sông Đồng Nai. Dù rằng họ biết khi bùn đỏ tràn xuống hạ lưu, Văn miếu Trấn Biên sẽ hoang tàn vì người người phải di tản. Xin tổ tiên thứ lổi cho dân đen bất tài, bất lực không thể can ngăn!”  

KS Doãn Mạnh Dũng