Vì sao không có lương khô khi cứu đói trong lũ lụt ?

Đúng là một ý kiến hay! Sản xuất lương khô, không chỉ dành cho cứu đói trong  lũ lụt và cho cả ngư dân đi biển.Hơn nữa lương khô cũng có thể cung cấp thường xuyên cho các xuồng cứu sinh của tàu biển thương mại. Các xuồng cứu sinh phải được kiểm tra định kỳ và thay thế khi hết hạn. Vì vậy đó là một thị trường thường xuyên của lương khô. Mì tôm cần sử dụng với  nước sôi. Việc không sử dụng nước sôi là điều bất đắc dĩ. Còn lương khô thì không cần nước sôi mà lại đũ năng lượng và vitamin cho con người ,tốt hơn cho sức khỏe của con người.

Thiết nghĩ Chính phủ nên ưu tiên cho vài Doanh nghiệp vay vốn sản xuất lương khô và giai đoạn đầu giúp họ miển thuế khi chưa ổn định thị trường.

Nhìn xa hơn, chúng ta cần có chiến lược cho sự phát triển kinh tế mang tính ổn định không chỉ cho các tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh mà cho cả miền Trung. Việc này, các Nhà lảnh đạo Đảng và Chính Phủ nên lắng nghe trí thức của cả nước. Các trí thức quê Nghệ An và Hà Tỉnh có lẽ đã bất lực về trí hay  bất lực về quyền vì “bụt chùa nhà không thiêng” ?

Còn các quan chức cao cấp quê Nghệ An và Hà Tỉnh đang say “đường sắt cao tốc Bắc- Nam” ,“không thể không làm ” và chưa biết bao giờ tỉnh lại !

KS Doãn Mạnh Dũng