Hành trang để trở thành Tổng giám UNESCO

Đó là quyền tự do được nói của Voltaire ( 1694-1778)
Khi Rousseau gửi tặng Voltaire tác phẩm viết “Luận về nguyên do của sự mất bình đẵng” với chủ trương không sợ một cuộc bạo động và muốn phá vỡ tất cả. Voltaire nói rằng :”Sau khi đọc tác phẩm trên, người ta muốn trở lại trạng thái sơ khai và đi bằng bốn chân”. Mặc dầu không đồng ý với Rousseau, Voltaire cũng phản đối nhà cầm quyền Thụy sĩ ra lệnh đốt sách Rousseau. Ông nói : “Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh, nhưng tôi sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bênh vực quyền tự do phát biểu ý kiến của anh “
Từ tư duy của Voltaire đã sinh ra cách mạnh Pháp và cả tượng nữ thần tự do của nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Barthold ( 1834-1904)
Trong thập niên 1990, ông Tổng giám đốc UNESCO Federico Mayor người Tây Ban Nha đã tuyên bố :
“Mỗi cá nhân, mỗi dân tộc phải cố gắng với chính mình để không chỉ chấp nhận người khác có thể suy nghĩ và xử sự khác mình mà còn tin rằng cách sống của mình không có sự cao siêu hơn người khác “
Đọc đến đây, bạn hiểu và chia sẽ sự khó khăn của ứng cử viên Phạm Sanh Châu. Vì hành trang văn hóa của xã hội Việt Nam hiện nay mà ông Phạm Sanh Châu mang theo khó mà đáp ứng được sự mong đợi của UNESCO.
Ks Doãn Mạnh Dũng