Hội thảo khoa học : Máy phát điện thí nghiệm cho dòng chảy 1 chiều bằng trống quay.

Như tên của chuyên đề của Hội thảo, chúng tôi công bố kết quả “Máy thí nghiệm chuyển đổi động năng dòng chảy một chiều cùng cao độ bằng trống quay” . Các thông số của thí nghiệm được chính thức công bố :

 

Máy gồm 2 trống quay, đường kính của trống 27 cm, cao 52 cm. Trống 1 nặng 4.6 kg, trống 2 nặng 4.65 kg.

Sử dụng 1 bơm, tốc độ quay của trống : 28 v/phút ( Đo số vòng quay bằng máy bắn tia laze không tiếp xúc)
Sử dụng 2 bơm, tốc độ quay của trống : 39 v/phút
Sử dụng 3 bơm, tốc độ quay của trống : 47 v/phút
Với tốc độ 47 v/phút hệ thống phát điện 12 V đang dùng phát điện.
Với các thông số trên cho ta thấy trống nhạy cảm với năng lượng cung ứng , tốc độ quay của trống tăng khi năng lượng tăng. Như vậy mục tiêu tìm ra con quay để biến động năng dòng chảy một chiều cùng cao độ bằng trống quay đã đạt. Vật hình trụ được khử trọng lượng và quay quanh trục của nó là loại chuyển động tối ưu của vật rắn trong chất lõng. Vì vậy phương pháp trống quay sẽ được ứng dụng rộng rải trong tương lai gần không chỉ ở Việt Nam mà sẽ mang tính phổ cập trên nhiều nước thế giới. Trống quay không trọng lượng như trên được tác giả đặt tên là “Doan’s blade” nhằm vinh danh dòng tộc họ Doãn.
Kết quả hiệu suất tối ưu với định lượng cụ thể ở biển và sông sẽ được trả lời khi mô hình thí nghiệm được đưa ra trong trạng thái tự nhiên.
Từ kết quả Máy thí nghiệm trên, tác giả hoàn toàn hiểu được tương lai của người dân miền Trung sẽ có nhiều việc làm và thu nhập cao trong tương lai.
Trong Hội thảo, tác giả thông báo đang hướng đến làm chiếc máy thí nghiệm đầu tiên tại bờ biển miền Trung Việt Nam. Trong trường hợp nếu có nhu cầu xử lý hiện tượng sạt lỡ bờ sông Vàm Nao – An Giang hay bờ biển Hội An thì việc bố trí máy phát điện bằng trống quay tại đây là hoàn toàn hợp lý và hữu ích. Chi phí xây kè sông hay biển nên được sử dụng cho lắp ráp các máy phát điện bằng trống quay tại đây. Việc lắp ráp các máy phát điện bằng trống quay vừa tiêu hao năng lượng gây ra xoáy lỡ vừa cung cấp được điện năng với giá thành mà tôi tin rằng sẽ rẽ hơn điện gió và điện mặt trời.
Điều mong muốn của tác giả là Bản quyền tác giả cần được tôn trọng. Thế giới bước vào cuộc cách mạng kỹ thuật 4.0. Nền tảng của cuộc cách mạng này là lao động trí tuệ. Việc tôn trọng Bản quyền trước hết giúp từng cá nhân phải lao động hết mình để có sản phẩm tốt cho xã hội. Chỉ có như vậy Việt Nam mới có thể trở thành một quốc gia phát triển. Trước đây tác giả từng đề xuất giải pháp chuyển lũ về vịnh Thái Lan với mục đích vì lợi ích của cộng đồng . Nhưng các Viện sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư đã sử dụng ý tưởng của tác giả để nhận danh xưng “Nhân tài đất Việt” là đi ngược lại truyền thống tự trọng của người trí thức. Vì vậy các tổ chức hay cá nhân muốn sử dụng “Doan’s blade ” đều cần thương lượng với tác giả.
Ks Doãn Mạnh Dũng

Tài liệu : Kèm theo tài liệu Báo cáo tại Hội thảo “Máy thí nghiệm chuyển đổi động năng dòng chảy một chiều cùng cao độ bằng trống quay và nguồn tài nguyên dòng hải lưu ở miền Trung “.