Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thuận ra nghị quyết yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/10 đã ra nghị quyết lên án chính phủ Yemen đàn áp chống đối và yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.
Nghị quyết được 15 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua. Đây là nghị quyết đầu tiên của LHQ về Yemen kể từ khi xảy ra cuộc biểu tình mùa xuân ở nước này.

Anh là nước bảo trợ cho nghị quyết trong đó lên án Yemen sử dụng bạo lực chống người biểu tình.