Quốc hội và Chính phủ nên điều chỉnh chiến lược cắt lũ cho Nam bộ

Nam bộ Việt Nam có hai bờ biển. Bờ biển đông thì có chế độ bán nhật triều. Bờ biển tây có chế độ nhật triều. Điều đấy có ý nghĩa là pha của thủy triều đông và tây luôn luôn lệch nhau. Đó là cơ sở chúng ta hòan tòan có thể cắt lũ về hướng tây khi thủy triều phía đông cường.
Người Việt Nam cũng tìm ra lý thuyết và chứng minh được thực tế là dòng sông khi ra biển sẽ chảy về nơi có thủy triều cao nhất. Điều đó chỉ ra rằng nơi thóat nước tốt nhất ra biển tây là vùng Rạch Giá.Lý thuyết này tôi đã trình ở một Hội nghị của giới thủy lợi từ năm 1996. GS-TS Ân Niên đã giới thiệu với Hội nghị về tư duy trên và  chân thành nói với tôi rằng:
– Đây là một phát minh .

Rất tiếc sự quan liêu và định kiến hẹp hòi mà tư tưởng này không được quan tâm đúng mức. Hậu quả chúng ta mở các kênh từ Vĩnh tế về Hòn Đất là chưa đúng và thiếu hiệu quả.
Trước khi ông Võ Văn Kiệt mất , tôi đã có cơ hội giải thích với ông về lý thuyết trên và ông trách tôi sao không viết thư cho ông !
Trước tai họa của Thái Lan, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội và Chính phủ nên điều chỉnh lại quy hoạch thóat lũ cho Nam bộ theo nguyên lý sau :
1/ Hồ Đồng Tháp Mười phải được khôi phục, nạo vét làm hồ chứa nước về mùa khô và tập trung lũ về mùa mưa. Không nên để dân canh tác lúa , hoa màu trong vùng hồ Đồng Tháp Mười.
2/ Mở kênh thông từ hồ Đồng Tháp Mười ra sông Vàm Nao.
3/ Từ sông Vàm Nao đào kênh về phía tây Rạch Giá.
Như vậy với mô hình trên khi lũ lớn về, lũ sẽ theo sông Hậu và sông Tiền ra Biển. Khi thủy triều phía đông lên thì lũ từ hồ Đồng Tháp Mười dồn về phía Rạch giá.
Độ rộng của dòng sông về Rạch Giá sẽ tính tóan chi tiết theo các dữ liệu cập nhật được.
Xin đừng để khi đã xảy ra đại nạn mới làm thì tổn thất sẽ không lường hết được !

KS Doãn Mạnh Dũng