Đối thoại với Viện Công nhân và Công đoàn

Trước mắt Hội Biển Tp HCM đưa ra dự án Điện hải lưu để thay thế các nguồn điện gây ảnh hưởng đến môi trường hay có giá thành cao không phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam.
Hội Biển Tp HCM đã đề xuất cảng cửa ngõ Trần Đề để tổ chức lại vận chuyển xuất nhập khẩu cho ĐBSCL. Đây là dự án cần nhiều nguồn lao động tại ĐBSCL và có hiệu quả thiết thực.
Hội Biển Tp HCM trước đây đã đề xuất dự án cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong, dự án này không chỉ mang hiệu quả lớn về kinh tế, lao động mà còn hổ trợ việc giữ gìn an ninh cho Biển Đông.
Những dự án trên cần được đối thoại để người Việt Nam hiểu rõ lợi ích và đưa ra lộ trình thực hiện.
Nhân dịp tiếp cận với những nhà nghiên cứu về Công nhân tôi có hai ý kiến sau :
1- Khi nghiên cứu về giai cấp công nhân, tôi cho rằng cần hiểu chính xác công thức (1) Giá trị thặng dư của Các Mác hiện đang giảng dạy trong các trường học ở Việt Nam.
G= c+v+m (1)
G : Giá trị hàng hóa và dịch vụ
c : Khấu hao máy móc và vật tư
v : Lao động trả cho người công nhân
m : Giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm hữu
Công thức trên, Mác cho rằng c là constant ( không đổi ) nên nhà tư bản chiếm hữu m là chiếm hữu lao động của người công nhân. Vì vậy mâu thuẩn giữa giai cấp công nhân và nhà tư bản là mâu thuẩn đối kháng.
Tôi cho rằng công thức trên đúng với thời tiền tư bản, khi nền sản xuất tư bản dựa vào lao động giản đơn. Thực ra, c là biến, c bao hàm : lao động giản đơn, tài nguyên thiên nhiên, lao động trí tuệ. Chính lao động trí tuệ và tài nguyên thiên nhiên là những biến lớn. Khi nhà tư bản có nhiều giải pháp để làm giàu thì mâu thuẩn giữa giai cấp công nhân và nhà tư bản không phải là mâu thuẩn đối kháng.Hơn nữa khi nhận thức đúng về giá trị của trí tuệ thì chúng ta sẽ tự cân đối được chương trình gì cần trang bị cho thanh niên bước vào cuộc sống.
2- Bài “Quốc tế ca” của người Công nhân
Trong bài “Quốc tế ca” của người Công nhân có câu “Đấu tranh này là trận cuối cùng”. Tôi cho rằng nên sửa câu trên thành “Đấu tranh này là trận bắt đầu”. Vì con người muốn tồn tại không chỉ cần đấu tranh để dân tộc độc lập và thống nhất đất nước mà khó nhất là phải đấu tranh vượt sự khiếm khuyết về trí tuệ để hiểu thiên nhiên, hiểu quy luật cuộc sống , từ đó có thể tạo ra hàng hóa và dịch vụ ngày một tốt hơn cho con người. Sự tham nhũng là sự hiểu nhầm từ bài “Quốc tế ca”, nên sau khi có quyền lực thì bán chữ ký để làm giàu thì xã hội tất hổn loạn.
KS Doãn Mạnh Dũng