Kênh Kra – Quan điểm của Thái Lan , Tư vấn quốc tế và tiến độ

Kênh Kra – Quan điểm của Thái Lan , Tư vấn quốc tế và tiến độ

Tài liệu về kênh Kra là tài liệu quý, giúp chúng ta hiểu được quan điểm của người Thái và Tư vấn quốc tế với kênh Kra cũng như tiến độ thực hiện. Hiểu được mục tiêu của kênh Kra và tiến độ, người Việt Nam cần xác định rõ hơn tác động của kênh Kra đối với Việt Nam để có kế hoạch tranh thủ mặt lợi và hạn chế mặt hại cho chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Bản dịch của ông Phi Phan – Ba hết sức công phu nên chúng tôi lưu kèm theo nguyên bản để các bạn cùng nghiên cứu. Tóm tắt nội dung : Cơ quan nghiên cứu : – TAMS :Cơ quan nghiên cứu của Thái lan. ( 1973 ). – Mítubishi Research Institute and Global Infrastracucture Fund ( MRI-GIF), Japan ( TED 2005): Tư vấn quốc tế. Chọn vị trí : Satun-Songkhala, tuyến E. Độ rộng kênh : 380m. Độ sâu : 23m. Độ dài kênh tổng cộng : 207.04 km ( phần đất 107.12 km, phần nạo vét phía tây 57.77 km, phần nạo vét phía đông 42.15 km ) . Kinh tế biển. Mời các bạn cần tiếp cận toàn văn tài liệu xin vào đường link sau : Download