Ngư trường biển Đông và” lưởi bò” của Trung Quốc

Ngư trường biển Đông và” lưởi bò” của Trung Quốc

Chúng ta hảy nghiên cứu bản đồ ngư trường biển Đông của chuyên gia Bắc Hà và Nguyễn Văn Bôi.

Ở vịnh Bắc Bộ ngư trường nằm đúng giữa vịnh Bắc Bộ và đảo Hải Nam. Phía biển Đông, ngư trường nằm ở phía Đông của Hoàng Sa thuộc vùng hàng hải quốc tế. Phía Nam biển Đông ,ngư trường nằm tại phía nam Trường Sa.
So sánh bản đồ ngư trường biển Đông và mô hình “lưởi bò” của Trung Quốc thì dân Việt Nam hết đường đi đánh cá.
Vùng biển “lưởi bò” mà Trung Quốc đòi quyền kiểm sóat:

Ngư dân Thanh Hóa ra ngư trường đánh cá thì bị bắn chết và bị vu là “ăn cắp”, ngư dân Quảng Ngãi ra khơi thì bị “tàu lạ” ủi chìm.
Nghiên cứu bản đồ ngư trường Việt Nam chúng ta hiểu Trung Quốc không chỉ có khác vọng chiếm dầu biển Đông , đường hàng hải biển Đông mà cả ngư trường biển Đông.
Quyền đánh cá biển Đông là quyền đã được xác lập từ nhiều thế hệ của người Việt Nam. Các bằng chứng về sự kiểm sóat của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa trong quá khứ gắn liền với quyền đánh cá của Việt Nam ở biển Đông là đã quá rõ ràng. Chúng ta không thể vì mấy “chữ vàng” do Trung Quốc đưa ra hay vì ý thức hệ mà hy sinh lợi ích của cả dân tộc.
KS Doãn Mạnh Dũng