Khi giám khảo Vua đầu bếp Việt đổ thức ăn thí sinh vào sọt rác!

Văn hóa là sử dụng sự giáo dục để giáo hóa con người. Nấu ăn là một mảng lớn của văn hóa ẩm thực.Hành động đổ món ăn của thí sinh mới chế biến vào sọt rác vừa biểu thị sự thiếu khoan dung- một đức tính cơ bản của người thầy,vừa biểu thị sự thiếu tôn trọng lao động đã làm ra hạt lúa, củ khoai theo truyền thống ông cha chúng ta :
Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo cơm một hạt, đắng cay muôn phần! 
Đọc bản tin trên, người ta không trách kỹ thuật nấu ăn của thí sinh vì họ còn là “thí sinh”. Nhưng vị giám khảo đã biểu thị sự khiếm khuyết quá lớn về văn hóa. Khi người giám khảo thiếu văn hóa thì chắc chắn cái nghề của anh ta không thể hoàn thiện và có những khiếm khuyết mà người đời chưa chỉ ra mà thôi !
Để có một xã hội văn minh, người thầy trước hết phải có văn hóa! 
KS Doãn Mạnh Dũng