Thông tin mới về chênh lệnh cao độ giữa Định An và Hòn Dấu!

Với số liệu chênh lệch trên, lượng đất nạo vét luồng Trần Đề sẽ thay đổi nhiều.
Theo số liệu trang web cảng An Giang, luồng Định An nơi cạn nhất so với số “o” hải đồ là -2,1m .
Như vậy theo bản đồ năm 2010 tỷ lệ 1:50.000 với hệ số điều chỉnh theo tài liệu ông Nguyễn Minh Quang thì nơi cạn nhất của luồng Trần Đề là -1,55m so với độ sâu hải đồ.
Dù có sự thay đổi trong tính toán do nguồn tài liệu Việt Nam chưa phổ cập cùng sự nhận thức nhưng về lý thuyết Luồng Trần Đề sẽ ổn định sau khi nạo vét từ hai lý thuyết cơ bản :
-Lý thuyết về đê biển bằng cát.
-Lý thuyết về sự đồng dạng của luồng Trần Đề với luồng vào vịnh Gành Ráy.
Chúng tôi quan niệm việc nghiên cứu luồng Trần Đề mang tính chất mở, nên mong được sự hổ trợ của tất cả những ai quan tâm.
Xin chân thành cám ơn PGS-TS Hoàng Xuân Nhuận.
Ks Doãn Mạnh Dũng