Kính viếng ông Trần Văn Giàu

Hiện tượng Trần Văn Giàu chỉ cho chúng ta thấy lòng trung với đất nước không phải hòan cảnh  xuất thân mà là  sự giác ngộ về trách nhiệm của cá nhân  với số phận của đất nước.

Khi đất nước bị ngoại xâm  mà con người lại dửng dưng chỉ biết chăm lo cho mình và gia đình mình thì còn ai lo cho số phận của đất nước!

Khi đất nước bị tham nhũng như bệnh dịch mà lại cứ lo dùng quyền lực để tích lủy tiền và đất cho mình, gia đình và dòng họ thì vận nước  sẽ về đâu!

Nếu ai cũng theo gương ông khi có giặc thì đánh giặc, khi hòa bình thì góp tiền khuyến học thì  Việt Nam không lo gì sẽ sớm sánh vai cùng các cường quốc  năm châu , bốn biển.

                     Trời nam rực  sáng chí ông Giàu

                     Trọn đời gánh nặng tình nước non .

Đôi lời xin thay nén nhang tiển ông ,mãi mãi thanh thản nơi vĩnh hằng.                    

KS Doãn Mạnh Dũng