Cảng Trần Đề -cảng cửa ngỏ cho ĐBSCL

Cảng Trần Đề -cảng cửa ngỏ cho ĐBSCL

Vị trí và bố cục cảng cửa ngỏ Trần Đề:

Các nhà tư vấn đã hoạch định chuyển tải than tại cửa Định An từ tháng 4 đến tháng 9 và tại  khu Thiềng Liềng  thuộc vịnh Gành Ráy  vào tháng 10 đến tháng 3.

Kênh Quan Chánh Bố với tổng vốn đầu tư lên đến 300 triệu USD nhưng chỉ đáp ứng tàu 1 vạn tấn đầy tải và 2 vạn tấn giảm tải vào ĐBSCL. Tuy vậy Kênh Quan Chánh Bố khó tránh hiện tượng luồng động tại cửa Định An.

Dựa vào  quy luật hình thành các đê biển bằng cát tại miền Trung và Nam bộ, đồng thời dựa vào mô hình luồng tự nhiên cho tàu biển ra vào vịnh Gành Ráy đã ổn định hơn 100 năm để đưa ra mô hình cảng cửa ngỏ cho ĐBSCL. Theo tôi , cảng cửa ngỏ Trần Đề nằm phía bắc luồng Trần Đề .

Luồng ra vào có độ sâu cốt luồng 12,4m , sử dụng 3m-4m thủy triều, đáy luồng rộng  340m cho tàu 80.000 tấn di chuyển 2 chiều. Từ cửa biển vào vùng chuyển tải than luồng dài 3.050m.

Khu vực làm hàng là vùng kín sóng gió có độ sâu cốt luồng  -16m , hình vuông  có cạnh 4 km , rộng  16 km2. Khu vực chuyển tải  có thể chứa tối đa 37 con tàu loại 80.000 DWT.Năng suất vùng neo chuyển tải đạt 33triệu tấn/năm với công suất dở than 3000 tấn/ngày và khai thác 300 ngày/năm.

Từ khu chuyển tải vào cửa Trần Đề có cốt luồng -8,6m, sử dụng 3m-4m thủy triều, đáy  luồng rộng 300m  cho tàu 30.000 DWT di chuyển 2 chiều ra vào ĐBSCL. Từ vùng chuyển tải than đến cửa Cù Lao Dung luồng dài 30.650m

Dự án đề xuất trên sẽ có các hạng mục : chi phí nạo vét, chi phí làm kè chống cát di chuyển.Cần nạo vét luồng tàu lớn 80.000 DWT và luồng tàu nhỏ 30.000 DWT . Tổng nạo vét luồng  là 24.773.714 m3. Tổng nạo vét vùng chuyển tải than 186.592.000 m3. Với chi phí 3 USD / m3 nạo vét thì tổng chi phí cho nạo vét 634.097.142 USD.

Chi phí làm kè chống cát di chuyển :dự kiến  800 m kè chắn cát tại đầu luồng và ngã ba vào khu chuyển tải than là 7.704.000 USD. Tổng chi cho dự án : 641.801.142 USD

Việc đầu tư có thể theo mô hình cuốn chiếu.Giai đoạn đầu chỉ đầu tư cho luồng chính và luồng phụ cùng với khu vực neo cho 4 con tàu. Với mô hình này vốn đầu tư ban đầu chỉ cần  82.061.142 USD . Sau đó có thể mở rộng vùng neo từ 4 con tàu lên 37 con tàu.

Dự án này  thỏa mản nhu cầu chuyển tải trước mắt và từng bước hình thành khu vực cảng cố định cho ĐBSCL.Mở rộng vùng đất mới. Dự án không ảnh hưởng đất đai của nhân dân. Tác động ít đến môi trường. Chi phí duy tu cho nạo vét luồng và cảng thấp. Cảng cửa ngỏ trên sẽ ổn định và tạo ra một khu đô thị cảng mới như thành phố  Vũng Tàu cho  ĐBSCL.

 

KS Doãn Mạnh Dũng

Theo Báo Khoa học Phổ thông số 49 /10 ( 1424) 17/12/2010