Máy phát điện bằng dòng hải lưu một chiều – Các bước thực nghiệm

Máy phát điện bằng dòng hải lưu một chiều – Các bước thực nghiệm

3-Thực hiện việc đo đạt các số liệu liên lục ít nhất trong 1 năm.

 

 

Hình : Vị trễn khảo sát trên bản đồ Việt Nam

Hình : Vị trí khảo sát trên bản đồ vịnh Vân Phong

4-Trên cơ sở số liệu có được, thiết kế mô hình lý tưởng chuyển động năng thành điện năng.

5-Chế tạo mô hình thu nhỏ để thí nghiệm.

6-Sản xuất mô hình thực – đơn chiếc để chạy thử trong thực tế.

Tuy vậy mọi việc chỉ có thể bắt đầu khi có nguồn tài chính.

KS Doãn Mạnh Dũng