Máy phát điện chạy bằng nước và cái may còn lại cho danh dự giới khoa học Việt Nam.

Nếu TS Khê tìm ra chất “phụ gia” thì liệu nó có hiệu quả về kinh tế so với các chất “phụ gia” khác trên thế giới không ? 

Rất tiếc rằng khi TS Khê chưa thông báo về nguồn gốc chất “phụ gia” thì nhà lảnh đạo khoa học Việt Nam đã ra kết luận :

“GS – Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu nhận xét bản chất khoa học của công trình nghiên cứu này là phương pháp tạo ra hydrogen từ nước. Đây không thể gọi là làm ra một máy phát điện chạy bằng nước. Trong sáng chế này, điểm cốt yếu là TS Nguyễn Chánh Khê đã tìm ra được một chất dẫn có cấu trúc nano. Chất dẫn này khi phản ứng với nước đã tạo ra hydrogen, sau đó hydrogen đi qua bình nhiên liệu để tạo ra điện. Đây chính là điểm mới trong nghiên cứu này.

GS – Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu cho biết nếu sáng chế này trở thành hiện thực, nó sẽ có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế – xã hội, là tài sản quan trọng của quốc gia. GS – Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đề nghị cung cấp thêm kinh phí cho nghiên cứu này để làm rõ, chính xác và phát triển cụ thể hơn. Theo ông Hiệu, có thể làm một máy phát điện mẫu chạy thử tại Khu Công nghệ cao TPHCM để tiếp tục thực nghiệm và kiểm tra tính chính xác.” (Theo Dân trí 10/3/2012)

Các vị nghĩ sao nếu TS Khê thông báo nơi mua chất “phụ gia ” hoặc “sao chép” phát minh của ai đó ?

Nếu TS Khê cho biết chất “phụ gia” là sự phát minh của chính mình và có giá trị trong thương mại thì đó là cái may còn lại cho danh dự giới khoa học Việt Nam.

KS Doãn Mạnh Dũng