Kênh Quan Chánh Bố : Bộ GTVT kiến nghị tạm dừng thi công và giãn tiến độ sau năm 2015

Kênh Quan Chánh Bố : Bộ GTVT kiến nghị tạm dừng thi công và giãn tiến độ sau năm 2015

Tổng mức đầu tưu DA sau khi rà soát và điều chỉnh đã tăng lên trên 10.000 tỷ đồng. Do nguồn vốn TPCP dự kiến bố trí cho Bộ GTVT trong 3 năm tới rất thấp (khoảng 37.500 tỷ đồng), nên không có khả năng bố trí tiếp 9.000 tỷ đồng còn thiếu cho DA. DA Đầu tư XD luồng cho tàu biển có tải tọng lớn vào sông Hậu dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011, có tổng mức đầu tư ban đầu 3.148 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng một luồng tàu dài 40km cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho tàu 10.000 DWT đầy tải, tàu 20.000 DWT giảm tải có thể cập cảng Cần Thơ, Trà Vinh.

Mời xem bản chụp từ báo Đầu tư :

 

Trường Sơn sưu tầm