Mối quan hệ giữa nạo vét luồng tàu Soài Rạp và ngập lụt do triều cường .

Mối quan hệ giữa nạo vét luồng tàu Soài Rạp và ngập lụt do triều cường .

Chia lưu lượng nước bơm vào sông ứng với độ sâu -12m với lưu lượng nước ứng với độ sâu -8m, ta thấy lượng nước từ biển đưa vào sông tăng 1.96 lần sau khi nạo vét từ độ sâu -8 m xuống độ sâu -12m.
Trên VTV1, khi thông báo thời tiết ngày 23/11/2014, các chuyên gia khí tượng giải thích hiện tượng ngập do triều cường là hiện tượng tự nhiên khách quan. Nhưng với sự phân tích bằng công thức tính lưu lượng nước, ta dể dàng thấy tác động của việc nạo vét sông Soài Rạp với sự gia tăng ngập lụt gắn với triều cường gần đây của thành phố Hồ Chí Minh.
KS Doãn Mạnh Dũng