Nên chọn tên nước là “Cộng hòa Đại Việt”

 Thế là năm Giáp Tý (1804) Á sát Quảng Tây Tề Bồ Sâm được vua Thanh phái sang phong vương cho Gia Long và nước ta có tên là Việt Nam “( Theo Huỳnh Cư- Đổ Đức Hùng – Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh Niên 2001)
Vì tên nước Việt Nam do nhà Thanh đặt nên ít nhiều đã tạo ra một tâm trạng tự ti của các thế hệ người Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc.
Năm 2010 ,Việt Nam vừa kỹ niệm 1000 năm vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long ( Hà Nội) với mục tiêu xây dựng một nước Việt độc lập, hòa bình và cường thịnh. Với ý chí đó, năm 1054 nhà Lý đã đổi tên nước là Đại Việt.
Vậy tại sao chúng ta không đổi tên nước là “Cộng hòa Đại Việt ” ?
Bản thân chữ “cộng hòa” đã bao hàm sự dân chủ, nên không cần thiết có từ “dân chủ” trong tên nước. 
Chúng ta vừa đón nhận di sản tập quán thờ tổ tiên ở đền vua Hùng, tại sao chúng ta không quan tâm đến nguyện vọng đặt tên nước của tổ tiên chúng ta.
Đề xuất này là ý tưởng của nhiều bạn bè đã gặp tôi và nhờ tôi chuyển thông tin đến cộng đồng. Đó là lòng yêu nước đang đọng lại đâu đó trong trái tim sâu thẵm mỗi người Việt Nam. 
Với tên nước “Cộng hòa Đại Việt ” vừa khẵng định thế hệ hôm nay tiếp tục thừa kế ý chí của cha ông trong việc xây dựng một nước Việt độc lập, hòa bình, cường thịnh, vừa tranh thủ tình cảm của cộng đồng các nước trên thế giới với nước Việt, vừa góp phần tốt hơn trong hòa giải dân tộc.
KS Doãn Mạnh Dũng