Ngày khai trường bàn về  người trí thức  – KS Doãn Mạnh Dũng

Ngày khai trường bàn về  người trí thức  – KS Doãn Mạnh Dũng

Người trí thức  là người biết được quy luật tự nhiên và quy luật xã hội để chính mình có thể trước hết là làm được người tử tế và hướng đến  giúp quốc gia  và loài người  tiến nhanh đến văn minh với cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, con người biết yêu con người hơn. Người tử tế ở đây, cần hiểu rằng họ đã là người lương thiện. Người lương thiện là người không vi phạm pháp luật, có đạo đức, biết sản xuất hàng hóa hay làm dịch vụ nhằm trao đổi một cách công khai và minh bạch để tồn tại.

Với định nghĩa người trí thức như trên, tham gia cách mạng hay làm quan là để cống hiến chứ không phải để kiếm sống và tệ hơn là để có danh nhằm chiếm đoạt quyền, vật chất, tình dục hay để trả thù.

Để hiểu được  quy luật tự nhiên và quy luật xã hội không chỉ học ở trường với sự chỉ dẩn của người thầy mà cần đọc nhiều, song muốn hiểu bản chất thật sự của  các quy luật là cần trải nghiệm.

Với quy luật tự nhiên, chân lý là chiếc máy phải chạy được, ổn định trong những điều kiện nhất định.

Với quy luật xã hội, cần rất nhiều yếu tố và rất nhiều thời gian để chân lý được chứng minh  đúng hay sai. Sự thật trong lịch sử loài người sẽ góp phần chỉ rõ nhân và quả của các quy luật xã hội. Vì vậy môn lịch sử cần cung cấp sự thật và lịch sử là tấm gương để con người có thể thấy được bóng dáng địa ngục hay thiên đàn trong tương lai về hành vi của chính mình.

Bàn về người trí thức, trước hết phải là phương pháp tư duy.

Nhân loại đã thừa nhận phương pháp tư duy theo lớp của nhà triết học Đức Immanuel Kant (1724-1804) là phương pháp tư duy hiện đại. Phương pháp tư duy theo lớp giúp nhìn được bản chất sự việc, giúp con người  biết được những nút thắt mâu thuẩn trong sự việc để đưa ra giải pháp hữu ích.Trong tin học hiện đại, phương pháp tạo hình theo lớp cũng được ứng dụng rộng rải khi phân tích và hiệu chỉnh hình ảnh.

Bàn về việc phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình hay cho tổ chức kinh tế , tác giả viết những dòng này tin rằng chúng ta nên  tiếp cận và sử dụng phương pháp tư duy Ba Tài nguyên. Đó là Tài nguyên sức lao động, Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên trí tuệ. Theo thứ tự trên, Tài nguyên sau đem nhiều lợi nhuận hơn Tài nguyên trước. Hay nói cách khác, sản phẩm chứa càng nhiều Tài nguyên trí tuệ thì sẽ có giá trị càng cao. Hay nói cách khác, một cá nhân muốn giàu có, một dân tộc muốn hùng mạnh, dân tộc đó phải có nhiều trí thức.

Ngược lại khi chưa biết được quy luật tự nhiên và quy luật xã hội mà có quyền đưa ra chính sách quản trị xã hội và phát triển kinh tế thì sự tổn thất cho cả cộng đồng là không thể lường hết.

Với khát vọng trên, hy vọng Việt Nam sẽ có chính sách  tập trung mọi nguồn lực để thực hiện phổ cập toàn dân cho chương trình học Phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 bằng ngân sách nhà nước.

Được phổ cập kiến thức phổ thông toàn dân, dân tộc đó tất yếu khôn ngoan và luôn luôn hùng mạnh.

Sài Gòn, 5/9/2022