Nghệ sĩ Trần Lương, thật xứng danh kẻ sĩ Bắc Hà.

Nghệ sĩ Trần Lương, thật xứng danh kẻ sĩ Bắc Hà.

 

Poster được thay thế sau yêu cầu của nghệ sĩ Trần Lương

 

Nghệ sĩ Trần Lương

Hoan nghênh tinh thần yêu nước của nghệ sĩ Trần Lương và các thành viên Nguyễn Huy An, Trần Tuấn, Nguyễn Phương Linh tham gia Triển lảm tại Nam Kinh. Các nghệ sĩ Việt Nam đã dũng cảm đối đầu với chính sách “đường lưỡi bò” của chế độ bành trướng ngay trên đất nước Trung hoa. Hoan nghênh những người bạn Trung Quốc có lòng yêu nước chân chính, đã ủng hộ đoàn nghệ sĩ Trần Lương.

Cùng thời gian này, Quốc hội Việt Nam họp. Bản báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội và thảo luận tại Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phải “thay thế việc chỉ đích danh Trung Quốc bằng khái niệm rất mơ hồ là nước ngoài ” ( Trích báo Thanh niên 31/10/2019).

Phải chăng vì chẵng ai muốn có bệnh lạ ?

Vì vậy, sự kiện nghệ sĩ Trần Lương chống lại “đường lưỡi bò ”, hiên ngang bảo vệ chủ quyền Việt Nam ngay trên đất nước Trung hoa làm tôi chợt nhớ đến bóng dáng Phàn Khoái xưa, múa gươm trước Hạng Vũ để đòi quyền lợi cho nhà Hán. Xưa, người Hán có Phàn Khoái. Nay Việt Nam có nghệ sĩ Trần Lương.  

Nghệ sĩ Trần Lương đã viết một trang sử tuyệt đẹp xưa nay hiếm!

Nghệ sĩ Trần Lương, thật xứng danh kẻ sĩ Bắc Hà!