Nhà nước không nên dùng tiền ngân sách vào nghiên cứu và xây dựng cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL-KS.Doãn Mạnh Dũng

Nhà nước không nên dùng tiền ngân sách vào nghiên cứu và xây dựng cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL-KS.Doãn Mạnh Dũng

Người viết những dòng chữ này cho rằng lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm mà khiếm khuyết nhiều trong kinh nghiệm hiểu thiên nhiên Việt Nam  để xây dựng đất nước. Mọi thất bại trong các dự án xây dựng đất nước là bài học để người Việt Nam thế hệ sau sẽ làm tốt hơn. Vì vậy nên khoan dung và tìm cách điều chỉnh để có kết quả tốt hơn.

Còn chúng tôi -những người đề xuất dự án cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL tự hào là chưa hề nhận được 1 xu từ ngân sách nhà nước trung ương hay địa phương trong hơn 20 năm qua – trong quá trình nghiên cứu cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL hay cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong- .

Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của vị cựu đại biểu quốc hội và đồng thuận rằng Nhà nước không bõ tiền ngân sách để nghiên cứu và xây dựng cảng cửa ngõ Trần Đề cho ĐBSCL.

Việt Nam đã chấp nhận nền kinh tế thị trường, vì vậy hảy để các nhà đầu tư tư nhân quyết định sự chọn lựa hành trình của chính mình. Quản lý nhà nước chỉ kiểm soát tác động của dự án đến môi trường thiên nhiên và xã hội cùng với việc thu thuế cho ngân sách./.