Giải pháp cụ thể trong sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo ĐBSCL

Nhưng các Bộ trưởng đưa ra các giải pháp như sau :

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát:

-Hiện nay, bộ đang khẩn trương để chuyển 110.000 ha lúa hè thu sang cây trồng khác. Bộ đang gấp rút chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu về giống, kỹ thuật canh tác chuyển đổi trên đất lúa vùng ĐBSCL.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân:

-Vấn đề hiện nay là chúng ta cần xây dựng được các thương hiệu mạnh của gạo Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý. Giá trị hàng nông sản có thể tăng 30% – 40% giá trị, thậm chí gấp đôi khi sản phẩm có thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý.

Với tinh thần của Thủ tướng, gồm hai chuyện : sản xuất và tiêu thụ , tôi quan tâm đến  “chuổi tiêu thụ” lúa ĐBSCL và thấy hiện tượng sau :

Năm 2013, tổng lượng hàng hóa xuất và nhập cho ĐBSCL là 30 triệu tấn. 80% số hàng hóa trên phải chuyển tải qua TP HCM.

Chi phí chuyển tải bằng đường bộ từ ĐBSCL về Tp HCM  khoãng 8 USD/tấn, bằng đường thủy khoãng 5 USD/tấn. Nếu 50% chuyển tải bằng đường bộ và 50 % chuyển tải bằng đường thủy thì tổng chi phí chuyển tải tăng : 156 triệu USD/năm 2013.Chưa kể tổn thất trong quá trình chuyển tải và thời gian đọng vốn thì chuổi “tiêu thụ” nầy là khâu cần giải quyết gấp.  

Theo kinh nghiệm trên thương trường, lô gạo xuất cao nhất là 25.000 tấn, nên cần cảng tiếp nhận tàu 30.000 tấn. 

Để giải quyết tổn thất sau thu hoạch và chu trình kín cho lưu trữ lúa, xây xát, xuất khẩu, Chính phủ cần tập trung thực hiện hai công việc cụ thể sau đây :

1/ Tập trung tài chính và nguồn lực hình thành nhanh cảng cửa ngõ Trần Đề tại Sóc Trăng để đáp ứng hình thành cảng xuất gạo cho tàu 3 vạn tấn và tổng kho gạo tại đây.Mô hình này đã được Cty CP Tư vấn & Đầu tư Vận tải biển Vịêt Namau  đề xuất và được Đòan chuyên gia Chính phủ Hà Lan đưa vào Mekong Delta Plan 12/2013.

2/ Hổ trợ và cho phép nghiên cứu hình thành Ngân hàng thóc cho ĐBSCL do Nhóm nghiên cứu của Phân hiệu Đại học Hàng hải TP HCM ( hiện nay là Đại học Giao thông Tp HCM) đề xuất đầu thập niên 1990.

Người Việt Nam đủ trí thức để xây dựng đất nước, vấn đề là những ý tưởng mới có được bình đẵng đối thoại hay không ?

KS Doãn Mạnh Dũng