Chỉ những người già mới thích nói chuyện quá khứ!

Ai cũng biết  Vinashin chỉ làm mất tiền, còn luyện Bô xít tại Tây Nguyên sẽ không chỉ làm mất tiền mà tàn phá tòan bộ môi trường sống của tấc cả các tỉnh miền Đông Nam Bộ nằm ở hạ nguồn sông Đồng Nai trong tương lai.Rất tiếc, bản tin của VTV1 tối hôm nay  24/11/2010 đã không đưa tin về quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội về dự án Nhà máy luyện Bô xít Tân Rai và Nhơn Cơ.

Nếu dẹp bõ hai nhà máy luyện Bô xít Tân Rai và Nhơn cơ thì quá biết ơn Thủ tướng!

  Phải chăng VTV1 chỉ tòan người già nên mới thích nói chuyện của quá khứ ! 

 

KS Doãn Mạnh Dũng