Ông Phạm Thành từng đề nghị thí điểm luyện bô xít tại bắc đèo Cả từ mỏ bô xít Phú Yên.

Mặt khác tại Phú Yên cũng có mỏ bô xít. Vì vậy lúc đó ông Phạm Thành -một cựu chiến binh,nhà sô 44A phố Duy Tân, thị xã Tuy Hòa – và chúng tôi đề xuất lấy bô xít tại Phú Yên để thí điểm tinh luyện.Ông đã viết sơ bộ một Nhà máy luyện nhôm mini tại Bắc Đèo Cả.Tài liệu của ông viết được ông gửi đến Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, lảnh đạo tỉnh Phú Yên . Ông đã mất gần 10 năm.Tài liệu ông viết tôi vẩn còn lưu trữ. Tiếc rằng những nghiên cứu hiện nay đã không thừa kế các kết quả nghiên cứu trước.

Tài liệu :

Tên tài liệu : Dự án Khai thác Bâu xít nhôm, xây dưng khu luyện nhôm- hợp kim màu , nhà máy sản xuất cán đúc nhô. 

Xác định 3 vùng tiềm năng có bô xít : 

1/ Mỏ Đăc Nông- Sông Bé -Bù Na :trữ lượng 4 tỷ tấn

2/ Mỏ Bảo Lộc: trữ lượng 800 triệu tấn

3/ Vùng mỏ Vân Hòa thuốc ba huyện Sơn Hòa, Tuy An, Đồng Xuân với hai mỏ chính Vân Hòa và Mỹ Lương: trữ lượng7 triệu tấn

Công suất nhà máy : 132.000 tấn/năm

Vị trí nhà máy luyện nhôm : Xã Hòa Tâm , huyện Tuy Hòa , tỉnh Phú yên. Tổng diện tích sử dụng 4 km2.

Thời gian viết xong : không đề ngày viết, nhưng thư gửi đến Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đề ngày 16/5/2000.Có nghĩa tài liệu viết xong vào đầu tháng 5/2000.

Ông Phạm Thành sinh ngày 15/7/1931, tốt nghiệp đại học lý hóa -Trường đại học tổng hợp Hà Nội.

Ba năm công tác địa vật lý, thăm dò điện địa chất với đòan chuyên gia Liên Xô.

Ông viết : 

….Với bản chất người cán bộ cách mạng, người lính cụ Hồ, tôi thoát  ly theo cách mạng từ  năm 1945 lúc 14 tuổi cho đến hôm nay 69 tuổi đời, mặc dù về hưu đã lâu nhưng lúc nào cũng tận tụy đem hết khả năng của mình phục vụ cho cách mạng với phương châm  “Lúc chiến tranh tìm giặc mà đánh, lúc hòa bình tìm việc cho nhân dân để làm”…

Tôi ghi chép lại sự việc này để mọi người biết được ông Phạm Thành ,trân trọng tấm lòng của ông Phạm Thành với đất nước và đồng thời mong Chính phủ  nghiên cứu ý tưởng này.Vì đất nước hôm nay có  rất nhiều  người đang lo lắng cho số phận của các tỉnh miền Đông Nam Bộ , Nam Trung Bộvà  Đông Bắc Kampuchia khi thực hiện luyện Bô xít tại Tây Nguyên.  

Những dòng ghi lại này xin được thay nén nhan để cầu mong linh hồn ông Phạm Thành thanh thản

 

Doãn Mạnh Dũng