Góc công viên Hyde Park -London

Có nghĩa là nơi đây bạn có thể chê trách cả nữ hoàng Anh hay bất cứ ai …. và vẩn được  cảnh sát bảo vệ. Một diển thuyết gia về đạo “Good New” bước lên say sưa diển thuyết những điều mà họ cho là hữu ích với con người. Một người trung tuổi lên tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lê. Một chàng có màu da miền Trung Đông lên ca ngợi Satđem- Hutxen. Một chàng trai trẻ lên giới thiệu về sex…   Có lúc, người diển thuyết nói ngang quá cũng có người đến khiêu khích giơ nắm đấm lên dọa. Khi đó người diển thuyết chỉ nói nhẹ :

          Anh vi phạm luật đấy !

Nghe vậy người định khiêu khích dừng lại hoặc bõ đi ngay. Vì khi bị đưa ra tòa, chi phí luật sư  do bên thua trả thì chẳng ai dại gì gây sự.

Hai tuần liền trước khi nhận công việc, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối ,tôi lang thang tại Hyde Park corner  hết nghe lại hỏi , nhờ vậy thóat nạn mù chữ và tự tin khi nhận công việc.

Nhưng Hyde Park  corner không chỉ đem lại cho tôi một ngôn ngữ hữu dụng  mà quan trọng hơn giúp tôi hiểu được  nước Anh. Khi một xã hội đã có các luật lệ hòan chỉnh, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào thì xã hội đó đủ sức để đề kháng với mọi “âm mưu” của  bất cứ nhóm lợi ích nào đó.Còn bất cứ ai ,hoặc  nhóm nào đó, nếu thật sự có “dương mưu” vì lợi ích của cộng đồng thì luôn luôn được cộng đồng đón nhận và khuyến khích.