Phải bắt đầu lại từ Immanuel Kant !

“Năm 1980… một anh bạn ở Paris cắt gửi cho tôi một bài báo của tờ Le Nouvel Observateur hay là tờ L ‘Exprecaulds, tôi không nhớ rõ, kể lại cuộc hội thảo của mấy giáo sư triết học lúc đó, một tình hình không hẵn khũng hoảng, nhưng không còn hướng đi mảnh liệt như hồi phong trào Hiện sinh ( những năm 40-50 ) và phong trào Cơ cấu ( những năm 60-70). Nhất là những phân tích sâu xa của một Michel Foucauld chẵng hạn đã đưa đến chổ kết luận rằng “con người chỉ là ảo tưởng, một qun niệm trống rổng”. Con người chết rồi.
Đứng trước tình hình đó, Gs Jacque Derrida đã kết thúc cuộc hội thảo bàng câu nói mà tôi nhớ từng chữ : ” Vậy phải bắt đầu lại từ đầu. Phải bắt đầu với Kant – II faut donc recommencer par le commencement . II faut recomencer avec Kant ”
Tại thủ đô Tōkyō, trong đền Triết gia, người ta treo một bức tranh mang tên “Bốn người minh triết trên thế gian”, trên đó thể hiện hình ảnh Đức Phật, Khổng Phu Tử, Sokrates và Kant .
Immanuel Kant là triết gia người Đức (1724-1804). Người Pháp khi khó khăn phải bắt đầu lại từ Kant , và người Nhật trân trọng Kant là một trong bốn minh triết trên thế gian.
Với tình trạng Việt Nam đang tìm kiếm chủ thuyết để phát triển đất nước và thực hiện hòa hợp, hòa giải dân tộc thì việc nghiên cứu bắt đầu lại từ Kant là hợp lý. Bạn nên tìm đọc cuốn “Câu chuyện triết học – Will Durant” của NXB Hồng Đức hay Đà Nẵng do Trí Hải và  Bùi Đính dịch.
Chúng tôi sẽ từng bước tóm tắt những quan điểm của Kant cũng như của các nhà triết học nổi tiếng khác. Triết học là khoa học của mọi khoa học nên hy vọng đó là nền tảng giúp bạn thành công trên công việc hàng ngày. Nếu bạn yêu thích triết học, bạn hảy chia sẽ quan điểm của bạn.
Không phủ nhận nhau và chấp nhận sự khác biệt để phát triển cao hơn là chủ trương của chúng tôi khi nghiên cứu triết học. Hân hạnh chia sẽ tri thức và niềm vui cùng các bạn.
Ks Doãn Mạnh Dũng