Quốc Hội cần sớm ra quyết định đổi tên biển Đông là biển Đông Nam Á

Rõ ràng sự phản ứng chậm của Việt Nam đã buộc Manila đưa ra giải pháp mới và làm phức tạp hơn tình hình Biển Đông. Chính quyền Trung Quốc lại có thêm cơ hội chia rẽ sâu nội bộ Việt nam và Philippine.
Kỳ họp đầu tiên sắp tới của Quốc Hội khóa XIII nên đưa ý kiến của ông Nguyễn Đắc Hải Di ra thảo luận. Đây không chỉ là một hành động khôn ngoan, thực hiện chiến lược đòan kết với các nước Đông Nam Á mà còn là một sự kiện đặc biệt. Nó chứng minh rằng ý kiến đúng của một Việt kiều vẩn được một nhà nước của dân , do dân và vì dân tiếp tiếp nhận và sử dung ! 
KS Doãn Mạnh Dũng