Sản phẩm của giới trí thức và quyền bảo lưu

Còn sản phẩm tư vấn của giới trí thức bao hàm chính biện là đề xuất để thực hiện hoặc tư vấn phản biện là phán xét quan điểm chính biện đúng hay không và cần bổ sung những gì. Những sản phẩm của giới trí thức tác động vô cùng lớn đến sức mạnh kinh tế, quân sự và sự ổn định của cả xã hội. Trong xã hội Việt Nam, chưa có chính sách chế tài đối với dịch vụ tư vấn. Đó là nguyên nhân gây hổn loạn trong phát triển kinh tế Việt Nam.
1- Ai tư vấn mời Formosa vào chiếm lỉnh vị trí Sơn Dương – Hà Tỉnh vừa gây ra ô nhiểm vừa tạo thế yếu về quân sự cho phía Việt Nam khi có chiến tranh ?
2- Ai là người đề xuất mở kênh Quan Chánh Bố ?
3- Ai là người xác định cảng nước sâu Dung Quất cách đây trên 20 năm và kết quả hôm nay đúng hay sai ?
4- Ai là người xác định cảng Chân Mây tốt hơn cảng Vân Phong cách đây trên 20 năm và kết quả đúng hay sai ?
5- Ai là người đề xuất sử dụng luồng Soài Rạp thay thế luồng sông Lòng Tàu cách đây 20 năm và kết quả đúng hay sai ?
6- Ai là người đề xuất sử dụng cảng Cái Mép với vai trò cảng Trung chuyển Quốc tế và đến hôm nay đúng hay sai ?
7- Ai tư vấn đưa việc đóng cọc vào xây dựng 2 cầu cảng đầu tiên tại vịnh Vân Phong ? Vì cọc không đóng được nên chương trình bị phá sản , mặc dầu lúc đó chúng tôi đề nghị sử dụng “bến thùng chìm” là mô hình chuẩn cho việc xây dựng cảng ở vùng có nhiều đá và nền cứng.
8- Ai đã cản trở việc xây dựng cảng Trung chuyển quốc tế Vân Phong ,việc nghiên cứu và thiết kế đường bộ và sắt nối vịnh Vân Phong với Ban Mê Thuộc ? Sự cản trở này kéo theo làm mất hàng trăm ngàn việc làm tại miền Trung Việt Nam.
Một Chính phủ minh bạch là cần chỉ ra từng con người chịu trách nhiệm cũng như sự thành công của từng việc cụ thể.
Khi quan điểm khác nhau, người trí thức có quyền bảo lưu. Sau thời gian bảo lưu , cần có Hội đồng khoa học thẩm định xác định sự đúng ,sai của từng quan điểm. Từng con người phải chịu trách nhiệm với phần việc tư vấn của chính mình. Vì vậy Việt Nam cần một Chính phủ Minh bạch.
KS Doãn Mạnh Dũng

.