Hoan nghênh việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam

Theo báo Giáo dục : Việt Nam đang xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam là 1 nội dung đáng chú ý trong 9 nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục từ năm học 2016-2017 mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra đầu tháng 8.
Đây là một đề xuất nghiêm túc của Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần đặc nền tảng phát triển cho đất nước về mọi mặt.
KS Doãn Mạnh Dũng