Sản xuất muối tại sa mạc : một giải pháp chống nước biển dâng nhưng đạt được đa mục tiêu.

Quan sát các đảo ngoài biển, ta thấy khi sa mạc trở thành biến thì tốt cho con người. Để đưa nước vào sa mạc phải đào kênh. 
-Đào kênh bằng cách nào tốn ít nhất cơ bắp của con người ?
-Chi phí từ đâu ra ?
-Tại sao chúng ta không biến sa mạc thành khu công nghiệp làm muối vì ở đó thừa sức nóng ? 
Gắn các chuổi câu hỏi trên, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thuốc nổ làm nguyên liệu chính để đào kênh.Nước biển đưa vào sa mạc. Với sức nóng lý tưởng của sa mạc thì chu trình sản xuất muối trong sa mạc rất thuận lợi. Hơi nước trong quá trình làm muối sẽ cải thiện độ ẩm trong sa mạc và tạo mưa. Môi trường sa mạc thay đổi. Muối được đưa ra biển bằng xà lan theo kênh đã đào bằng đường thủy, sau đó chuyển qua tàu lớn và xuất khẩu.
Đưa nước biển với số lượng lớn vào sa mạc sẽ làm giảm cao độ mực nước biển. 
Thuốc nổ hiện nay được sử dụng chủ yếu là chế tạo vũ khí cho chiến tranh. Sau một thời gian lưu kho những vũ khí như bom, mìn cần hủy nếu không có chiến tranh. Vậy nơi nào giúp hủy các loại vũ khí trên mà chủ nhân có thể thu lại tiền ? Giải pháp đào kênh vào sa mạc sẽ là một giải pháp hấp dẩn vừa giúp đối phó với hiện tượng nước dâng, vừa thực hiện thay đổi môi trường sa mạc vừa góp phần tiêu hủy nguyên nhân của chiến tranh.
Với mô hình trên, thay vì các nước phải đổ tiền vào xây đê bảo vệ các thành phố ven biển thì chỉ cần đóng góp bằng cách cho vay tiền để nghiên cứu và đào kênh vào sa mạc. Khi kênh đã đào, công nghệ làm muối quay vòng đúng dự định thì sẽ hoàn trả lại tiền vay. Như vậy tất cả các quốc gia đều có lợi, vừa không tốn kém, vừa đạt được mục tiêu là chống lại nước biển dâng.
Bước đầu nên áp dụng với sa mạc Sahara tại tây bắc Châu Phi.
Một giải pháp nhưng đạt được đa mục tiêu.Chính quyền Việt Nam nên đề xuất với Liên hiệp quốc giải pháp trên vì chúng ta là những thành viên có trách nhiệm của Liên hiệp quốc.
KS Doãn Mạnh Dũng