Suy nghỉ ban đầu của các Nhà khoa học Việt Nam khi bàn về lũ Đồng Bằng Sông Cữu Long

Ông Thuế : Phân viện phó Phân viện KSQHTT Nam Bộ.
Ông Hồ Chín : Phân viện Khoa học Việt Nam
Ông Ân Niên : Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Thủy lợi Nam Bộ
Ông Phước : Khí tượng thủy văn
Cùng các chuyên gia đầu ngành thủy lợi và anh Bình ở báo Thanh Niên.
Ông Nguyễn Văn Hiệu đến dự buổi chiều.
1/ Ông Vĩnh : Thông báo nội dung cuộc họp gồm 3 phần chính
a/ Thông báo nơi trung tâm dử liệu về thủy văn tại Phân Viện khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam Bộ.
Ai cần tài liệu thì phải có công văn và liên lạc trực tiếp với anh Vĩnh, anh Thuế.
b/ Nghe báo cáo chiến lược chống lũ.
c/ Thảo luận các phương án đề xuất
Sau đó anh Vĩnh báo cáo đề xuất giải pháp sơ bộ chiến lược của Viện KSQHTT Nam Bộ như sau :
Kênh Vĩnh Tế mở rộng đến 2500m qua các đoạn đến Ba Chúc sẽ có các kênh thoát lũ về Hòn Chông.
Phía Đồng Tháp có kênh Sầm Sài- Gò Ổi đón lũ đưa ra Sông Tiền.Thoát một phần lũ về Vàm Cỏ Tây.
2/ Ông Phước : Cho rằng giải pháp của anh Vĩnh là chống lũ triệt để.
Cuộc họp buổi chiều : Từ 13:30 đến 17:00
Ông Nguyển Văn Hiệu đến dự.
3/ Ông Hiệu : Tôi chỉ là người ngoại đạo, chủ yếu nghe , không có ý kiến gì.
4/ Ông VĨnh : Trình bày lại giải pháp đã nói buổi sáng.
5/ Ông Ân Niên : 
-Lũ thoát ở Vàm Cỏ Tây chỉ có 2%.
– Hiện nay thoát về vịnh Thái lan 5 %. Nếu cố gắng thì thoát về vịnh Thái Lan 10% , không thể hơn.
– Mặt đất biển Tây nghiêng vào đất liền có xu hướng lấp các cửa kênh.
6/ Ông Khâm :
Mô hình anh Khuê sai.
7/ ông Chu Thái Hoành :
Trình bày mô hình VRSAP với lũ 1961 và 1974.
8/ Ông Phước : 
Yêu cầu phải kiểm soát lũ và mục tiêu phải đạt là vụ hè thu không ngập hoặc ngập ít.
9/ Ông Thuận : 
Phản đối các ý kiến của anh Vĩnh là không thể mở kênh Vĩnh Tế ra 2500m và đề nghị được tham gia nhóm nghiên cứu.
10/ Ông Khang : 
Đề nghị mở nhiều kênh rạch và sống chung với lũ.
11/ Ông Nguyễn Văn Hiệu : 
Tôi thật sự hoang mang , không rõ ý kiến của các anh như thế nào ?. Hoan nghênh ý kiến của anh Khang.
12/ Ông Sinh Huy ( cán bộ của ông Hồ Chín) 
Không chấp nhận chống lũ triệt để , phê phán dự án của anh Vĩnh nói là kiểm soát lũ nhưng thực sự là chống lũ triệt để .
Hội nghị kết thúc lúc 17:00 ngày 12/9/1996
Ta thấy trong Hội nghị trên Nhóm ông Hồ Chín, Sinh Huy chỉ nghe và chờ ông Nguyễn Văn Hiệu kết luận. Sau kết luận của ông Nguyễn Văn Hiệu , ông Sinh Huy mới phát biểu,nhưng chỉ phê phán  nhưng không đưa ra giải pháp nào.Hơn nữa ông Nguyễn Văn Hiệu là cấp trên trực tiếp của ông Hồ Chín và Sinh Huy , việc phát biểu “hoang mang” của ông Hiệu chứng tỏ đến thời điểm 17:00 ngày 12/9/1996 nhóm ông Hồ Chín và Sinh Huy chưa có giải pháp nào cho lũ ĐBSCL. Chưa có nhóm nào đưa ra lý thuyết cơ bản để đủ thuyết phục cho việc chuyển lũ ra vịnh Thái Lan. 
 
Tự ghi chép tại cuộc họp. Một số vị tôi không rõ họ, xin cáo lổi,
KS Doãn Mạnh Dũng