Từ nghẽn giao thông đường 19. nên có tuyến đường sắt từ Tây nguyên về Nam Phú Yên !

Từ nghẽn giao thông đường 19. nên có tuyến đường sắt từ Tây nguyên về Nam Phú Yên !

Cuối thập niên 1990, sau khi khảo sát thực tế ở Tây Nguyên, chúng tôi cho rằng Việt Nam nên mở tuyến đường sắt từ Ban Mê Thuột đến Cheo Reo, sau đó theo tả ngạn sông Ba về cảng Vũng Rô hay Vân Phong.
Trên phần đất Tây Nguyên, dọc theo hướng nam – bắc có địa hình khá bằng phẵng nên có thể nghiên cứu mở tuyến đường sắt theo hướng bắc nam với những khu vực địa hình cho phép.

 

Mô hình tuyến đường sắt từ Ban Mê Thuột về Nam Phú Yên

 

Ý kiến của chuyên gia đường sắt bọ GTVT 

Với mô hình trên, hàng nông sản hay khóang sản đều có thể di chuyển tập kết ở đầu mối Ban Mê Thuột và sau đó đưa về vùng ven biển để xuất khẩu. Cao độ tại Ban Mê Thuột là +500 m so với mặt nước biển và giảm dần độ cao với độ dài 160 km để xuống cảng biển nên thuận lợi cho việc xây dựng đường sắt. Ý tưởng nầy đề xuất cùng với dự án cảng Trung chuyển Quốc tế Vân Phong và sau đó được các chhuyên gia đường sát đánh giá cao.
Rất tiếc rằng xã hội Việt Nam không ai quan tâm nên tình trạng giao thông đường bộ Việt Nam ở khu vực nầy này càng gặp nhiều trở ngại.
Việt Nam đang thực hiện cải cách nền kinh tế, xin nhắc lại quan điểm này để mọi người tham khảo.
KS Doãn Mạnh Dũng